Sopimusehdot ja tietosuojakäytäntö

  

1. Yleistä

Luolaamo.fi on Luolaamo Oy:n (y-tunnus: 3164814-1) verkkokauppa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Luolaamo Oy:n ja sen asiakkaiden välisissä kauppasuhteissa, jotka syntyy, kun asiakas tekee tilauksen Luolaamo.fi:ssä. Luolaamo Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olleita ehtoja.

 

2. Asiakastiedot ja tietosuojakäytäntö

Luolaamo.fi:stä voi ostaa sekä yksityis- että yritysasiakkaat. Tilaajan on oltava tilaushetkellä täysi-ikäinen. Asiakkaan velvollisuus on ilmoittaa oikeat yhteystietonsa tilauksen saamiseksi. Kuluttaja-asiakkaalta vaaditaan vähintään nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Yritysasiakkaalta edellisten lisäksi y-tunnus. Asiakastiedot on tallennettu Luolaamo Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakkaan tilaaman tavaran tai palvelun lähettämiseen/tuottamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. Asikakastietoja luovutetaan esimerkiksi kuljetusliikkeelle pystyäkseen toimittamaan tilauksen asiakkaalle. Lisäksi asiakastiedot kirjataan myyntitositteisiin, joita säilytetään kirjanpitolain määrittelemän tositteiden säilytysvelvollisuusajan loppuun, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti. Luolaamo Oy ei missään tilanteessa luovuta asiakastietoja EU:n ulkopuolelle tai markkinointitarkoituksiin.

 

3. Tuotteet ja palautuskäytäntö

Luolaamo Oy:n valikoimiin kuuluvat pääasiassa käytetyt tuotteet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Käytetyissä tuotteissa sovellamme marginaaliverotusmenettelyä (ALV 79 §) eli käytetyt tuotteet eivät sisällä vähennettävää arvonlisäveroa. Uudet tuotteet sisältävät aina arvonlisäveron. 

 

Käytetyillä tuotteilla ei ole automaattista vaihto- eikä palautusoikeutta. Vaihto ja palautus on kuitenkin aina mahdollista, mutta yksityiskohdista sovitaan tapauskohtaisesti. Käytetyissä tuotteissa on kuntoarvio tuotekuvauksessa. Kuntoarvio perustuu tuotteen listanneen henkilön näkemykseen tuotteen kunnosta tuotteen listaamishetkellä asteikolla heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erinomainen, uudenveroinen ja uusi tuote. Todellinen kunto jää asiakkaan selvitettäväksi esimerkiksi käymällä katsomassa tuotetta varastossa paikan päällä tai pyytämällä kohteesta lisää materiaalia kuten kuvia ja lisätietoa. Luolaamo Oy ei vastaa tuotekuvauksessa esiintyvästä tahattomasta tai vähäpätöisestä väärästä tiedosta kuten virheellisesti ilmoitetuista tuotteiden mitoista tai tuotekuvan ja luonnollisen tuotteen välisistä väripoikkeamista.

 

Mikäli jonkun tuotteen hinnassa on selvä hintavirhe ja asiakkaan oletetaan ymmärtäneen tämän olemassaolo, tuotteita ei myydä selvästi alihintaan. Tällaisessa tapauksessa kauppa puretaan virheellisesti hinnoitetun tuotteen osalta.

 

Mikäli jonkun tuotteen verkkokaupassa ilmoitettu varastosaldo ei vastaa todellisessa varastossa olevien tuotteiden määrää, on Luolaamo Oy:llä oikeus purkaa kauppa siltä osin, mitä Luolaamo Oy ei pysty toimittamaan asiakkaalle. Kauppa voidaan purkaa myös muissa ylivoimaisissa esteissä, joihin Luolaamo Oy ei voi itse vaikuttaa. Näissä tilanteissa Luolaamo Oy:llä on velvollisuus ilmoittaa asiasta asiakkaalle viivytyksettä.

 

4. Maksu- ja toimitusehdot

Verkkokaupan maksuliikenteen järjestää Klarna Bank AB:n (julk.) (päätoimipaikan osoite Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi). Käyttääksesi Klarnaa maksutapana, tulee tässä esitetyt Klarnan palveluehdot hyväksyä sellaisinaan. Muita maksuvaihtoehtoja ovat tilisiirto ja käteinen noudettaessa tilausta varastolta. Tilaukset lähtevät keräilyyn vasta, kun maksuprosessi on viety kokonaisuudessaan loppuun. Suorassa tilisiirrossa tämä tarkoittaa sitä, että suoritus näkyy kokonaisuudessaan Luolaamo Oy:n ilmoittamalla pankkitilillä. Klarnalla maksettaessa maksuprosessi on viety onnistuneesti loppuun, kun saat tilauksestasi tilausvahvistuksen.

 

Luolaamo Oy käyttää toimituksissaan Oy Matkahuolto Ab:n palveluja. Toimitusosoitteen tulee olla Manner-Suomessa. Pyrimme paketoimaan ja lähettämään hyväksytyt tilaukset mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluttua. Asiakas on velvollinen olemaan yhteydessä sekä suoraan kuljetusliikkeeseen että Luolaamo Oy:hyn, mikäli toimitus viivästyy merkittävästi tai paketti on vaurioitunut kuljetuksessa. Luolaamo Oy perii asiakkaalta toimituskuluja kymmenen (10) euroa per tilaus. Muista sovituista palveluista tai lunastamattomista paketeista laskutetaan asiakasta kuljetusliikkeen sen hetken hinnaston mukaisesti erikseen. Lunastamattomaksi paketiksi katsotaan myös lähetykset, jotka palautuvat Luolaamo Oy:lle virheellisten tai puutteellisten yhteystietojen takia, mitkä asiakas on ilmoittanut tilauksen yhteydessä eikä pakettia tämän takia ole saatu toimitettua. Pyydämme vielä tarkistamaan, että ilmoittamasi puhelinnumero on oikea ettei tule turhaa harmia.

 

5. Reklamaatiot ja palautukset

Asiakas on velvollinen reklamoimaan viivytyksettä havaittuaan virheen saamassaan tuotteessa tai palvelussa. Reklamaatiot sekä vaihto- ja palautuspyynnöt tulee lähettää aina kirjallisesti joko postitse tai sähköpostilla osoitteeseen: myynti@luolaamo.fi neljäntoista (14) päivän kuluttua tilauksen vastaanottamisesta. Tuotepalautusten lähetyskustannukset jäävät asiakkaan maksettavaksi ellei virhe ole Luolaamo Oy:n aiheuttama.

 

6. Muuta huomioitavaa

Kaikissa kaupoissa noudatamme Suomen lainsäädäntöä ja yleisiä hyviä tapoja. Jos kauppasopimuksesta syntyy erimielisyyttä eikä sitä saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajalla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Viimekädessä riita-asiat selvitetään Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Lisätietoja näistä ehdoista antaa Luolaamo Oy:n asiakaspalvelu: myynti@luolaamo.fi

 

 

Vantaalla 19.10.2020

(päivitys 16.3.2022: kuljetusliikkeen ja toimituskulujen muutos)

Luolaamo Oy

3164814-1